خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19372   بروزرسانی: 10-05-1397

Naser Dalali

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث نوین در شیمی تجزیه(کارشناسی ارشد)- مباحث نوین در شیمی تجزیه(دوره دکتری)2. 3. شیمی عمومی 2- شیمی تجزیه 1 –شیمی تجزیه 2- تجزیه دستگاهی- اصول تصفیه اب-شیمی تجزیه پیشرفته-روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی-الکترو شیمی تجزیه ای- اسپکتروسکپی تجزیه ای- شیمی تجزیه برای رشته صنایع غذایی- شیمی تجزیه برای رشته مهندسی شیمی-شیمی تجزیه برای رشته