خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25770   بروزرسانی: 02-04-1398

Saeed Ghanbari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فناوری سویین برن, استرالیا, فیزیک , 1387-1383
عنوان رساله : گذار فاز کوانتومی از ابر شاره به نارساناي مات در شبكه هاي مغناطيسي دایمی
زمینه رساله : اتم های فراسرد
استاد راهنما : پروفسور پیتر هانافورد، پروفسور تي ين كيو ودكترجول كرني

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان, ایران, فیزیک , 1374-1372
عنوان پایان نامه : لایه های نازک در نظریه برنز - دیکی
زمینه پایان نامه : کیهانشناسی
استاد راهنما : پروفسور محمد خرٌمی (استاد مشاور: پروفسور رضا منصوري)

کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, فیزیک کاربردی , 1372-1366
عنوان پایان نامه : تقریب برن
زمینه پایان نامه : نظریه پراکندگی
استاد راهنما : پروفسور محسن سربیشه ای