خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25770   بروزرسانی: 02-04-1398

Saeed Ghanbari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبان تخصصي فيزيك2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. مکانیک کوانتومی پیشرفته ی 225. روش های کوانتومی در فزیک اتمی، مولکولی و اپتیکی26. اپتیک کوانتومی27. مكانيك كوانتومي پيشرفته ی 1 28. موضوعات ویژه در فیزیک اتمی و مولکولی29. فيزيك دستگاههاي چند ذره اي 1 30. مكانيك آماري پيشرفته ی 131. مكانيك كلاسيك32. اپتيك33. نسبيت34. رياضي فيزيك 235. رياضي فيزيك 136. الكترومغناطيس 237. الكترومغناطيس 1 38. مكانيك تحليلي 239. مكانيك تحليلي 140. مكانيك آماري41. مكانيك كوانتومي 142. مكانيك كوانتومي 243. ترمودینامیك44. فیزیک جدید 245. فیزیک جدید 146. آزمايشگاه فیزیک پایه 247. آزمايشگاه فیزیک پایه 148. فیزیک پایه 349. فیزیک پایه 250. فیزیک پایه 1