خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11556   بروزرسانی: 15-11-1398

Nayereh Ghobadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی برق-الکترونیک , 1393-1389
عنوان رساله : بررسی عددی ترانزیستورهای اثر میدانی تونل‌زنی مبتنی بر ساختارهای نامتجانس عمودی
زمینه رساله : ادوات نیمه هادی
استاد راهنما : دکتر مهدی پورفتح-دکتر یاسر عبدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی برق-الکترونیک , 1387-1385
عنوان پایان نامه : بررسی و مدل‌سازی چالش‌های مربوط به قابلیت اطمینان افزاره‌های نانومتری
زمینه پایان نامه : ادوات نیمه هادی
استاد راهنما : دکتر علی افضلی کوشا-دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی برق-الکترونیک , 1384-1380
عنوان پایان نامه : پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی روی FPGA
استاد راهنما : دکتر امیر منصور پزشک