خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12137   بروزرسانی: 15-11-1398

Nayereh Ghobadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الکترونیک I، الکترونیک II، فیزیک الکترونیک، تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی، ادوات نیمه هادی