خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11162   بروزرسانی: 03-03-1398

Nayereh Ghobadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الکترونیک I، الکترونیک II، فیزیک الکترونیک، تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی، ادوات نیمه هادی