خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22769   بروزرسانی: 09-10-1399

Eslam Javadnia

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشگاه مالمو, ایران-سوئد, سنجش از دور , 1396-1391
عنوان رساله : تخمین مولفه های تابش موج کوتاه خورشیدی با استفاده از داده های سنجنده مادیس
زمینه رساله : سنجش از دور- اتمسفر- انرژی خورشیدی- ریزگرد- بخار آب
استاد راهنما : علی اکبر آبکار

کارشناسی ارشد : صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, سنجش از دور , 1386-1384
عنوان پایان نامه : ارتقاء شاخص NDVI با استفاده از ترکیب تصاویر استر و مادیس
زمینه پایان نامه : سنجش از دور
استاد راهنما : محمد رضا مباشری

کارشناسی : تبریز, ایران, مهندسی نقشه برداری , 1383-1379