خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22770   بروزرسانی: 09-10-1399

Eslam Javadnia

علایق پژوهشی

برآورد کمی پارامترهای جوی و سطح زمین از ماهواره های سنجش از دوری