خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22770   بروزرسانی: 09-10-1399

Eslam Javadnia

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنجش از دور2. سنجش از دور کاربردی3. پردازش تصویر رقومی4. نقشه برداری5. نقشه سازی عددی