خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31915   بروزرسانی: 24-04-1397

Alireza Khanteymoori

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر , ایران, مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی , 1390
عنوان رساله : بهبود سیستمهای شناسایی گوینده با استفاده از شبکه های بیزی پویا
زمینه رساله : شناسایی گوینده، یادگیری ماشین، مدلهای گرافیکی، شبکه های بیزی
استاد راهنما : دکتر محمد مهدی همایونپور، دکتر محمدباقر منهاج

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر , ایران, مهندسی کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی , 1381
عنوان پایان نامه : تشخیص خستگی راننده با استفاده از بینایی ماشین
زمینه پایان نامه : هوش مصنوعی، بینایی ماشین، پردازش تصویر
استاد راهنما : دکتر محمد رحمتی

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار , 1379
عنوان پایان نامه : شبکه های عصبی مصنوعی SPIKING
زمینه پایان نامه : هوش مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی
استاد راهنما : دکتر ناصر مزینی