خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31915   بروزرسانی: 24-04-1397

Alireza Khanteymoori

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بیو انفورماتیک2. یادگیری ماشین3. شبکه های پیچیده4. هوش مصنوعی5. نظریه بازیها6. ساختمانهای گسسته7. هوش محاسباتی8. محاسبه گری زیستی