خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31915   بروزرسانی: 24-04-1397

Alireza Khanteymoori

علایق پژوهشی

یادگیری ماشین

بیوانفورماتیک

محاسبه گری زیستی

هوش محاسباتی

 مدلهای گرافیکی احتمالی