خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20746   بروزرسانی: 10-03-1399

Ramin MohammadKhani

سوابق تحصیلی


دکترا : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1386-1381
عنوان رساله : گذار صفر-پی در اتصالات جوزفسون مغناطیسی
زمینه رساله : ماده چگال سخت
استاد راهنما : دکتر مالک زارعیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, فیزیک , 1381-1378
عنوان پایان نامه : نظریه ی رسانش در وریستورهای ZnO
زمینه پایان نامه : ماده چگال سخت
استاد راهنما : دکتر حسن بیدادی و دکتر مصطفی شیرین پور

کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران, فیزیک , 1378-1374