خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20752   بروزرسانی: 10-03-1399

Ramin MohammadKhani

علایق پژوهشی

 

تجربی :
  •  بررسی پارامترهای قابل اندازه گیری مواد زیستی با کمک تشدید پلاسمون سطحی
  •  سنتز و کاربرد نانوساختارهای کربنی شامل گرافین و اکسید گرافین در دارورسانی  و ویژگی های پاد باکتری 

             

           نظری :

  •  ماده چگال سخت، اثر مجاورت در اتصالات ناهمگن ابرسانا-فرومغناطیس، ترابرد الکترونی در گرافین