خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19949   بروزرسانی: 13-11-1398

Ramin MohammadKhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک کلاسیک، حالت جامد، مکانیک کوانتوم