خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20749   بروزرسانی: 10-03-1399

Ramin MohammadKhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک کلاسیک، حالت جامد، مکانیک کوانتوم