خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17807   بروزرسانی: 01-03-1398

Narges Moradkhani

سوابق تحصیلی


دکترا : پوترا , مالزی, اقتصاد , 1390-1386
عنوان رساله : شدت انرزی در مالزی و تاثیر افزایش قیمت انرژی بر مخارج خانوار
استاد راهنما : پروفسور ذکریا عبد رشید

کارشناسی ارشد : شهید بهشتی, ایران, علوم اقتصادی- محض , 1382-1379
عنوان پایان نامه : بررسی اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول در ایران
استاد راهنما : دکتر پرویز داوودی