خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17582   بروزرسانی: 01-03-1398

Narges Moradkhani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

یکی از ده دریافت  کننده گرنت مقاله جهت ارائه در 19 امین کنفرانس بین المللی داده و ستانده در استرالیااعطایی توسط انجمن بین المللی داده و ستانده - 

  دریافت تقدیر نامه های مختلف از استاندار وقت و استانداری زنجان-