خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20575   بروزرسانی: 13-05-1391

Ali Najafi

سوابق تحصیلی


دکترا : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1382-1378
عنوان رساله : برهمکنشهای القایی در ماده چگال دور از تعادل
زمینه رساله : ماده چگال نرم
استاد راهنما : دکتر رامین گلستانیان

کارشناسی ارشد : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1378-1376
عنوان پایان نامه : همدوسی فاز در آرایه‌ی اتصالات جوزفسون
زمینه پایان نامه : ماده چگال
استاد راهنما : دکتر محمد رضا خواجه پور

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک , 1376-1372