خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16520   بروزرسانی: 27-11-1397

Ali Ganjloo
علی گنجلو
استادیار

پست الکترونيکی
aganjloo@znu.ac.ir      aganjloo@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ganjloo-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2383

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی کدپستی 38791-45371

 

سال تولد: 1359

محل تولد: استان خراسان رضوی، مشهد

رتبه علمی: استادیار پایه 7