خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21061   بروزرسانی: 24-03-1400

Ali Ganjloo

علایق پژوهشی

مدلسازی ریاضی فرایندهای غذایی

خشک کردن مواد غذایی

استخراج ترکیبات زیست فعال (پلی ساکاریدها، اسانس ها، پلی فنول ها و ...)

کاربرد سیالات فوق بحرانی در فرایند استخراج

فرآوری پسماندهای محصولات کشاورزی

افزایش زمان نگهداری مواد غذایی