خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19018   بروزرسانی: 12-05-1399

Ali Ganjloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کاربرد کامپیوتر (کارشناسی)2. تکنولوژی گوشت و شیلات (کارشناسی)3. تکنولوژی قند(کارشناسی)4. اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی(کارشناسی)5. اصول نگهداری مواد غذایی(کارشناسی)6. صنایع غذایی پیشرفته (کارشناسی ارشد)7. فرآیندهای غیر حرارتی تکمیلی (کارشناسی ارشد)8. خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی (کارشناسی ارشد)