خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22163   بروزرسانی: 21-10-1400

Ali Ganjloo

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کاربرد کامپیوتر (کارشناسی)2. اصول نگهداری مواد غذایی(کارشناسی)3. تکنولوژی گوشت و شیلات (کارشناسی)4. تکنولوژی قند(کارشناسی)5. اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی(کارشناسی)6. فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی (کارشناسی ارشد)7. صنایع غذایی پیشرفته (کارشناسی ارشد)8. فرآیندهای غیر حرارتی تکمیلی (کارشناسی ارشد)9. خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی (کارشناسی ارشد)