خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17368   بروزرسانی: 10-10-1397

Emarn Heshmati
عمران حشمتی
استادیار

پست الکترونيکی
heshmati[at]znu.ac.ir      heshmati.emran[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/heshmati-emran

تلفن
   (+98)243305254   +98 (0) 24 3305 2531

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)242543

آدرس 
زنجان- دانشگاه سراسری زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، ،ص پ 313-45195