خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17582   بروزرسانی: 10-10-1397

Emarn Heshmati

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 1. بیوفیزیک، 2. فیزیک، 3. بیوشیمی‌فیزیک، 4. زیست‌شناسی پرتوی، 5. بیوانفورماتیک، 6. زیست‌شناسی محاسباتی