خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15685   بروزرسانی: 11-04-1397

Mohammad Taghi Dastjerdi

علایق پژوهشی

نظريه كنترل- نظريه كنترل بهينه - شبکه های عصبی -  سيستمهاي ديناميكي - بهينه سازي