خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16959   بروزرسانی: 27-03-1398

Mohammad Taghi Dastjerdi

علایق پژوهشی

نظريه كنترل- نظريه كنترل بهينه - شبکه های عصبی -  سيستمهاي ديناميكي - بهينه سازي