خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16966   بروزرسانی: 27-03-1398

Mohammad Taghi Dastjerdi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستم های دینامیکی2. شبکه های عصبی3. ذخیره و بازیابی اطلاعات4. طراحی و تحلیل الگوریتم ها5. منطق ریاضی6. آنالیز عددی پیشرفته7. نظریه معادلات دیفرانسیل8. کنترل بهینه9. نظریه کنترل