خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15475   بروزرسانی: 11-04-1397

Mohammad Taghi Dastjerdi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
45 زهره - کریمی تير  1387ریاضی کاربردی بررسی مسئله رگولاتور خطی در کنترل بهینه   استاد راهنما
44 محمد فرخ زادی مهر  1387ریاضی کاربردی مقادیر ویژه برای سیستمهای دینامیکی هامیلتونی خطی در مقیاس زمان   استاد راهنما
43 مرضیه جواهری تير  1388ریاضی کاربردی بررسی روشهای حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی با رویکرد فازی   استاد راهنما
42 صغری کاظمی مهر  1388ریاضی کاربردی بررسی پایداری سیستمهای دینامیکی خطی در مقیاس زمان   استاد راهنما
41 مجتبی عمارلو مهر  1388ریاضی کاربردی توسعه و تحلیل یک شبکه عصبی جدید برای حل معادلات تصویر غیر خطی و کاربردهای آن   استاد راهنما
40 زهرا پور سپاهی دي  1388ریاضی کاربردی پایداری معادلات دیفرانسیل و تفاضلی تاخیری و بررسی نوسان جواب های آن   استاد راهنما
39 حميد رضا جلاليان شهريور  1389رياضي کاربردي کنترل گرهاي منطق فازي در رباتيک   استاد راهنما
38 طاهره صمصامي مهر  1389رياضي کاربردي برنامه ريزي پويا براي کنترل بهينه ي مقيد سيستم هاي هيبرِيدي خطي   استاد راهنما
37 مريم قرباني آذر  1389رياضي کاربردي کنترل بهينه در سيستم هاي انتگرالي ولتراي خطي   استاد راهنما
36 ليلا کريمي آذر  1389رياضي کاربردي کنترل بهينه ضربه - مرده ي موجي آزاد دو هدفه   استاد راهنما
35 سهيلا سلطاني آذر  1389رياضي کاربردي کنترل بهينه سيستم هاي خطي تاخيری   استاد راهنما
34 نیره ذوالفقاری شهريور  1390ریاضی کاربردی فیلتر کالمن مرتبه کسری بهبود یافته و کاربردهای آن    استاد راهنما
33 احمد روان بزی شهريور  1390رياضي کاربردي دوگان در عدد فازی برنامه ریزی خطی با استفاده ازتابع رتبه ای خطی معین   استاد راهنما
32 فاطمه جابری صفا شهريور  1390ریاضی کاربردی کنترل کم هزینه روی رگولاتور مستقل از زمان   استاد راهنما
31 سهیلا عبدلی مهر  1390ریاضی کاربردی بررسی مسأله رگولاتور مربعی در کنترل بهینه   استاد راهنما
30 لیلا خاتمی مهر  1390ریاضی کاربردی تحلیل پایداری سیستم های کنترل فازی   استاد راهنما
29 نادر بیرانوند مرداد  1390ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل فازی به روش تبدیل مشتق   استاد راهنما
28 انور علی بیگی شهريور  1391ریاضی کاربردی حل مسائل برنامه ریزی درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی   استاد راهنما
27 زینب شهبازی مهر  1391ریاضی کاربردی پایداری مجانبی شبکه های عصبی هاپفیلد   استاد راهنما
26 اعظم خانمحمدی مهر  1391ریاضی کاربردی کاربردهای شبکه های عصبی در سیستم های کنترل   استاد راهنما
25 مریم باقری آذر  1391ریاضی کاربردی کاربردهای شبکه های عصبی در حل مسائل برنامه ریزی خطی   استاد راهنما
24 عاطفه فرجی شهريور  1392ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل فازی مرتبه اول با استفاده از شبکه های عصبی   استاد راهنما
23 مریم مرادخانی شهريور  1392ریاضی کاربردی طراحی یک مدل شبکه ی عصبی برای حل مسائل بهینه سازی غیرخطی با کاربردهای زمان پیوسته   استاد راهنما
22 عمران عابدی مهر  1392ریاضی کاربردی طراحی یک شبکه غصبی بازگشتی تک لایه برای بهینه سازی شبه محدب مقید و کاربردهای آن برای بهینه سازی سبد کالای پویا   استاد راهنما
21 فاطمه مهدیخانی مهر  1392ریاضی کاربردی طراحی یک شبکه ی عصبی بر اساس مدل میانگین واریانس چولگی برای انتخاب سبد کالا   استاد راهنما
20 بهاره ناصری مهر  1392ریاضی کاربردی طراحی یک شبکه غصبی موجک و کاربردهای آن   استاد راهنما
19 فرانک دیزانی مهر  1392ریاضی کاربردی طراحی یک شبکه غصبی بازگشتی برای حل برنامه ریزی کسری خطی   استاد راهنما
18 سیده سرگل رستگار مهر  1392ریاضی کاربردی بررسی یک مدل دینامیکی برای حل مسائل مینی ماکس درجه دوم مقید   استاد راهنما
17 زهرا کریمی دي  1392ریاضی کاربردی تغییرات پارامترها و جواب های ضرب های ترکیبی معادلات دیفرانسیل خطی   استاد راهنما
16 منیژه رسولخانی دي  1392ریاضی کاربردی حل مسئله ی غیر خطی پواسون با روش ترکیبی اجزا ی محدود F-Trefftz   استاد راهنما
15 زهرا بیات اسفند  1392ریاضی کاربردی یادگیری در شبکه های عصبی RBF و کاربردهای آن   استاد راهنما
14 مینا جهاندیده شهريور  1393ریاضی کاربردی پایداری معادلات دیفرانسیل انتگرالی تاخیری با استفاده از روش های عددی   استاد راهنما
13 خدیجه محرمی قیداری شهريور  1393ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از شبکه های عصبی   استاد راهنما
12 سمیه نهاوندی پور شهريور  1393ریاضی کاربردی رهیافت شبکه عصبی هاپفیلد برای حل معادلات جبری غیر خطی   استاد راهنما
11 کاظم محمدی شهريور  1393ریاضی کاربردی حل مسئله ی کنترل بهینه ی مربعی با استفاده از شبکه ی عصبی   استاد راهنما
10 زهرا دهستانی مهر  1393ریاضی کاربردی کنترل بهینه ی سیستم های غیر خطی با استفاده از شبکه ی عصبی RBF   استاد راهنما
9 مینا احمدی شهريور  1393ریاضی کاربردی کنترل بهینه مقید بر پایه شبکه عصبی   استاد راهنما
8 مریم نوروزی شهريور  1394ریاضی کاربردی گراف های فازی و شبکه های عصبی فازی   استاد راهنما
7 نرگس منوری شهريور  1394ریاضی کاربردی خوشه بندی داده ها بر مبنای یادگیری رقابتی در شبکه های عصبی   استاد راهنما
6 مونا محمود شریفی بهمن  1394ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل مرتبه های بالا بر اساس روش ترکیبی و شبکه های عصبی   استاد راهنما
5 معصومه صمدی بهمن  1395ریاضی کاربردی شبکه عصبی موجک فازی در سیستم های کنترل غیر خطی   استاد راهنما
4 شیوا ذوالقدر دي  1396ریاضی کاربردی طراحی شبکه عصبی فازی خودساخت با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته   استاد راهنما
3 مهدی ادیبان بهمن  1396ریاضی کاربردی حل عددی مسائل کنترل بهینه کسری با استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال و مشتق چند جمله ای های جنوچی   استاد راهنما
2 الهام الماسی بهمن  1396ریاضی کاربردی حل معادلات دیفرانسیل معمولی با استفاده از شبکه عصبی لژاندر   استاد راهنما
1 سمیه ابراهیمی بهمن  1396ریاضی کاربردی شبکه های عصبی بازگشتی زمان متناهی در بهینه سازی غیر خطی   استاد راهنما