خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi

علایق پژوهشی

شبکه های کامپیوتری ؛ پردازش تصویر و سیستم های تحمل پذیر خطا شبکه های حسگر