خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 25-09-1398

Shahram Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : یومیست منچستر, انگلستان, مهندسی الکترونیک و کامپیوتر , 1989-1986
عنوان رساله : Distributed recovery in fault tolerant interconnected networks
زمینه رساله : تحمل پذیری خطا در شبکه های کامپیوتری
استاد راهنما : پروفسور پاونر

کارشناسی ارشد : دانشگاه هریوت وات ادینبورگ, اسکاتلند, تکنیک های دیجیتال , 1985-1984
عنوان پایان نامه : Automated jigsaw puzzle solver
زمینه پایان نامه : پردازش تصویر
استاد راهنما : پروفسور راسل

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران تهران, مهندسی الکترونیک , 1355-1352
عنوان پایان نامه : مدولاتور پی اس کی
زمینه پایان نامه : مخابرات
استاد راهنما : دکتر هنری