خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27849   بروزرسانی: 01-03-1399

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

علایق پژوهشی

زمینه های تخصصی (تحقیقاتی):

 Drug delivery -1

Transition-metal catalyzed organic reactions -2