خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26339   بروزرسانی: 19-11-1397

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

علایق پژوهشی

زمینه های تخصصی (تحقیقاتی):

 Drug delivery -1

Transition-metal catalyzed organic reactions -2