خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26616   بروزرسانی: 24-10-1398

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شیمی آلی 12. شیمی آلی 23. شیمی آلی 34. شیمی فیزیک آلی5. شناسائی ترکیبات آلی6. شيمي هتروسيكليك پيشرفته7. شیمی آلی پیشرفته 8. سنتز ترکیبات آلی9. استرئوشیمی10. شیمی عمومی11. روش استفاده از متون علمی