خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27850   بروزرسانی: 01-03-1399

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شیمی ایران

عضو انجمن پلیمر ایران