خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26612   بروزرسانی: 24-10-1398

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شیمی ایران

عضو انجمن پلیمر ایران