خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26339   بروزرسانی: 19-11-1397

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شیمی ایران

عضو انجمن پلیمر ایران