خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24173   بروزرسانی: 29-05-1398

Hossein Asakereh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو هیات موسس و عضو رسمی انجمن اقلیم شناسان ایران

 عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب