خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19656   بروزرسانی: 26-01-1393

Reza Shirsavar

همکاران

همکارارن من در گذشته و حال
دکتر احمد امجدی (استاد راهنما)

دکتر محمد رضا اجتهادی (استاد راهنمای همکار)

دکترشاهین روحانی

دکتر آنتونیو راموس

دکتر هاوارد استون

دکترحمید مباشری

دکتر امیر حسین درونه

دکتر علی نجفی

دکتر نیما همدانی رجا

دکتر علی تنددست نوائی

دکتر محمد رضا مظفری

دکتر مهدی حبیبی

دکتر علی رضا مرادی

دانشجویان دکتری

سعید ملائی

صادق فیض

عمار نجاتی

دانشجویان فوق لیسانس

جلال طاهری نیا

میثم مشهدی

ساناز صادق

طیبه سقائی

نسرین سلطان محمدی

هادی نظری

مهران عرفانی فام


دانشجویان لیسانس


علی مهدوی

سید امید سبحانی

 دانشجویان فعلی

آقای سعید ملایی

 خانم نسرین سلطان محمدی

آقای مهران عرفانی فام