خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22141   بروزرسانی: 31-01-1399

Moladad Nikbakht

کتاب حل تمرین کوانتوم مکانیک

برای دریافت کتاب اول اینجا را کلیک کنید

برای دریافت کتاب دوم اینجا را کلیک کنید(دانلود طول می کشد. صبور باشید).