خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20557   بروزرسانی: 29-06-1397

Hossein Atrak

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ماهیت و چیستی سرقت علمی   مجريدي 1394در دست اجرادانشگاه زنجان
نقد و بررسی نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی   مجريفروردين 1389شهريور  1392پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وظیفه گرایی اخلاقی ایمانوئل کانت   مجريفروردين 1387شهريور  1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی