خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16546   بروزرسانی: 23-04-1398

Elahe VatanKhah

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
13 زینب طاهری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی تاثیر تنش شوری بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Anchusa italica   استاد راهنما
12 بهناز کلانتری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی تأثير متیل جاسمونات و تنش شوري بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی   استاد راهنما
11 زینب قادری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی مطالعه برخی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus L.) از خانواده سیب زمینی در زنجان طی تنش شوری   استاد راهنما
10 لیلا کرم زاده خرداد  1394فیزیولوژی گیاهی مطالعه اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهFerula gummosa از خانواده Umbelliferae در دو مرحله رویشی و زایشی   استاد راهنما
9 مهری محسن پور مهر  1393فیزیولوژی گیاهی مطالعه اکوفیزیولوژیکی بر روی گیاه Mentha aquatica از خانواده نعنا در استان مازندران    استاد مشاور
8 ندا ثقفی نیا مهر  1394فیزیولوژی گیاهی بررسی برخی صفات بیوسیستماتیکی،اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه parthenium Tanacetum و Tanacetum polycephalum (Asteraceae) در استان همدان   استاد مشاور
7 الهام عبدالملکی شهريور  1395فیزیولوژی گیاهی بررسی برخی صفات بیوسیستماتیکی، اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی دو گونه Trichodesma incanum و Heliotropium noeanum از خانواده گل گاوزبان در استان همدان   استاد مشاور
6 لیلا جعفری شهريور  1394تکوین گیاهی تآثیر آنتراسن بر جوانه زنی و برخی ویژگی های تکوینی و فیزیولوژیکی گیاه یونجه (Medicago sativa) در محیط هیدروپونیک   استاد مشاور
5 سمیه اکبری واحد بهمن  1395فیزیولوژی گیاهی تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه تحت تنش خشکی   استاد راهنما
4 رقیه نظریان سیرزار بهمن  1395فیزیولوژی گیاهی ثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری    استاد راهنما
3 آفاق حسینی معصوم شهريور  1397فیزیولوژی گیاهی بهینه سازی کشت بافت گیاه انسولین (Costus pictus D.Don)   استاد راهنما
2 زینب حاجیلو شهريور  1397علوم و مهندسی خاک تاثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی میکوریزی در گیاه یونجه تحت تنش کم‌آبی    استاد مشاور
1 الهام یگانه در حال انجامفیزیولوژی گیاهی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تنش فلزات سنگین سرب و روی   استاد راهنما