خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14694   بروزرسانی: 19-06-1397

Elahe VatanKhah

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
11 زینب طاهری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی تاثیر تنش شوری بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Anchusa italica   استاد راهنما
10 بهناز کلانتری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی تأثير متیل جاسمونات و تنش شوري بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی   استاد راهنما
9 زینب قادری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی مطالعه برخی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus L.) از خانواده سیب زمینی در زنجان طی تنش شوری   استاد راهنما
8 لیلا کرم زاده خرداد  1394فیزیولوژی گیاهی مطالعه اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهFerula gummosa از خانواده Umbelliferae در دو مرحله رویشی و زایشی   استاد راهنما
7 مهری محسن پور مهر  1393فیزیولوژی گیاهی مطالعه اکوفیزیولوژیکی بر روی گیاه Mentha aquatica از خانواده نعنا در استان مازندران    استاد مشاور
6 ندا ثقفی نیا مهر  1394فیزیولوژی گیاهی بررسی برخی صفات بیوسیستماتیکی،اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه parthenium Tanacetum و Tanacetum polycephalum (Asteraceae) در استان همدان   استاد مشاور
5 الهام عبدالملکی شهريور  1395فیزیولوژی گیاهی بررسی برخی صفات بیوسیستماتیکی، اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی دو گونه Trichodesma incanum و Heliotropium noeanum از خانواده گل گاوزبان در استان همدان   استاد مشاور
4 لیلا جعفری شهريور  1394تکوین گیاهی تآثیر آنتراسن بر جوانه زنی و برخی ویژگی های تکوینی و فیزیولوژیکی گیاه یونجه (Medicago sativa) در محیط هیدروپونیک   استاد مشاور
3 سمیه اکبری واحد بهمن  1395فیزیولوژی گیاهی تاثیر قارچ Piriformospora indica بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه یونجه تحت تنش خشکی   استاد راهنما
2 رقیه نظریان سیرزار بهمن  1395فیزیولوژی گیاهی ثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری    استاد راهنما
1 آفاق حسینی معصوم در حال انجامفیزیولوژی گیاهی بهینه سازی کشت بافت گیاه انسولین (Costus pictus D.Don)   استاد راهنما