خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22484   بروزرسانی: 18-03-1399

Nematollah Arshadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فضایی، سنتز ترکیب های آلی، شیمی آلی فلزی، دانش و فناوری پلیمر و شیمی فرامولکولی