خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23480   بروزرسانی: 26-06-1397

Gholamreza Joodaki

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نقشه برداری زمینی2. ژئودزی ماهواره ای