خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18656   بروزرسانی: 17-12-1399

Masoud Karbasi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. معادلات دیفرانسیل2. هیدروانفورماتیک3. هیدرولیک رسوب4. هيدروليك مجاری باز5. آشنایی با نرم افزارهای تخصصی سازه های آبی6. ریاضیات مهندسی تکمیلی7. مدلهاي فيزيكي و هيدروليكي8. طراحي سازه هاي آبي 19. استاتيك10. هوا و اقليم شناسي11. آبياري عمومي12. مكانيك خاك