خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17303   بروزرسانی: 30-07-1398

Masoud Karbasi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. هیدرولیک رسوب2. هيدروليك مجاری باز3. آشنایی با نرم افزارهای تخصصی سازه های آبی4. ریاضیات مهندسی تکمیلی5. مدلهاي فيزيكي و هيدروليكي6. طراحي سازه هاي آبي 17. استاتيك8. هوا و اقليم شناسي9. آبياري عمومي10. مكانيك خاك