خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19751   بروزرسانی: 05-05-1391

Sadollah Nasiri Gheydari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. كليه دروس ليسانس فيزيك-كليه دروس مشترك فوق ليسانس و دكتراي فيزيك- دروس تخصصي فيزيك نظري- نجوم و اختر فيزيك-مكانيك سيالات- مكانيك آماري