خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18343   بروزرسانی: 06-11-1397

Hamed Bahrami

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی با موضوعات: ” معرفی روش QM/MM و کاربردهای آن “ و ”آنالیز تابع موج“

آبان ماه 1393