خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21259   بروزرسانی: 04-04-1398

Hamed Bahrami

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی با موضوعات: ” معرفی روش QM/MM و کاربردهای آن “ و ”آنالیز تابع موج“

آبان ماه 1393