خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 25-8-1399
فرمها

ردیف

شرح

WORD

PDF

1

فرم تحویل و تحول اموال    (فرم شماره 1)

 

       

2

فرم خروج اموال از دانشگاه ( فرم شماره 2 )  

 

       
       
3

فرم برگشت اموال (فرم شماره 3)

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 10