خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 13-9-1402
فرمها

ردیف

شرح

WORD

PDF

1

فرم تحویل و تحول اموال (فرم شماره 1)

 

2

فرم خروج اموال از دانشگاه ( فرم شماره 2 )  

 

3

فرم برگشت اموال ( فرم شماره 3)

 

4

فرم تحویل کالا از انبار اداره اموال ( فرم شماره 4)

 
5

فرم حذف اموال مسروقه ( فرم شماره 5)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 12