خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-2-1402
دستورالعمل

جهت استفاده بهینه از برنامه های این سایت توجه شما رابه نکات زیر مطوف می دارد

 

1-     کلیه فرمهای اداره اموال بصورت word , pdf    از طریق سایت قابل دسترسی می باشد.

2-    گزیده ای از آئین نامه ها جهت آشنایی و بهره برداری لازم در دسترس می باشد.

3-    بدلیل وجود بعضی مسائل و مشکلات عدیده کلیه فرمهای اموال (تحویل تحول ،باز گشت کالا ، پروانه خروج) باید بصورت تایپ شده تکمیل و به امضاء  بالاترین مقام حوزه مربوطه رسیده و پس از ثبت شماره - تاریخ و مهر حوزه به اداره اموال ارسال گردد.    فرم های دست نویس فاقد اعتبار است.

4-    اموال برگشتی متلاشی شده خارج از حد متعارف قابل پذیرش اداره اموال نبوده و صاحب آن باید پاسخگوی بی دقتی در نگهداری آن باشد.

5-    پیگیری اموال خارج شده ازطریق پروانه خروج از دانشگاه تا برگشت اموال خارج شده باید از طریق صاحب اموال پیگیری گردد و پروانه مربوطه ممهور به مهر ورود انتظامات دانشگاه باشد .

6-    اعتبار کلیه فرمها پس از تکمیل وصدور تاریخ و شماره آن در حوزه مربوطه به مدت شش (6) روز کاری میباشد پس از گذ شت زمان آن فرم فاقد اعتبارمی باشد.

7-    درج محل استقرار (محلی که وسیله درآنجا مورد استفاده قرار می گیرد ) الزامی می باشد ، برای کسانی که در دو یا چند محل فعا لیت دارند اجباری است.

8-    امضاء ها در فرمها حتما می بایست دارای نام و نام خانوادگی امضاء کننده باشد .

 

بازدید امروز: 2