خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 20-6-1398
فرم های تبدیل وضعیت

 

   * فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

 

جهت اطلاع از جزئیات امتیازات ارتقا و کسب حداقل 45 درصد امتیازات ارتقا جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی  به جداول امتیازات زیر توجه نمایید.

  جزئیات امتیازات ارتقا 

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (آموزشی در مرتیه استادیار) 

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (پژوهشی در مرتبه استادیار)

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی (آموزشی در مرتبه مربی)

 

   * فرم های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

جهت اطلاع از جزئیات امتیازات ارتقا و کسب حداقل 70 درصد امتیازات ارتقا جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  به جداول امتیازات زیر توجه نمایید.

  جزئیات امتیازات ارتقا

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی( آموزشی در مرتبه استادیار)

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (پژوهشی در مرتبه استادیار)

  جدول شماره 5- حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی رسمی قطعی (آموزشی در مرتبه مربی)

 

بازدید امروز: 4