خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

حیدر قلی زاده، مهدی قاسمی
بررسی مزیت نسبی تولید سیب‌زمینی در استان چهارمحال و بختیاری
Investigation Comparative Advantage of Potato Production in Chahar-mahal and Bakhtiari
چکيده


با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی در صادرات محصولات غیر نفتی کشور و وجود محدودیت منابع، توسعه بخش کشاورزی به ویژه در بخش صادرات و تأمین امنیت غذایی مستلزم بررسی و ارزیابی مزیت نسبی محصولات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در حقیقت شاخص‌های مزیت نسبی از ابزارهای مهم اقتصادی به‌شمار می‌آیند که می‌توانند اولویت فعالیت‌های اقتصادی را به شکل مناسبی شناسایی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آنها را هدایت نمایند. در این پژوهش مزیت نسبی تولید محصول سیب‌زمینی در استان چهار محال و بختیاری برای سال زراعی 90- 89 با استفاده از شاخص‌های هزینه منابع داخلی (DRC)، شاخص نسبت هزینه به منفعت اجتماعی (SCB) و شاخص سودآوری خالص اجتماعی (NSP) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که استان چهار محال و بختیاری در تولید و صادرات محصول سیب‌زمینی مزیت نسبی دارد، یعنی هر یک ریال هزینه‌ای که صرف منابع داخلی در تولید محصول سیب‌زمینی شود، در صورت صادرشدن به بازارهای جهانی بیش از یک ریال را به کشور باز می‌گرداند. لذا توجه بیشتر به تولید این محصول و حمایت از آن دارای اهمیت ویژه‌ای است.