خانه :: اساتید :: اخبار

Heydar Gholizadeh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه) , 1391-1385
عنوان رساله : تدوین الگوی تخصیص یارانه بیمه محصولات کشاورزی
استاد راهنما : دکتر حبیب‌اله سلامی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, اقتصاد کشاورزی , 1385-1382
عنوان پایان نامه : ارزيابي اثر سياست بيمه محصولات كشاورزي بر تثبيت درآمد كشاورزان در گروه‌هاي مختلف درآمدي
استاد راهنما : دکتر سیدصفدر حسینی

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, اقتصاد کشاورزی , 1382-1378
عنوان پایان نامه : بورس کالای کشاورزی
استاد راهنما : دکتر رسول محمدرضایی