خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  سیده لیلا تقوی سنگدهیفاطمه عسگرخانیبهرام بهرامی
factors in the use of slaves in the fatimid political and military struture
عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 79 (1398/09/01صفحات 189-217 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  جواد جهانگیریبهرام بهرامیبهرام امانی چاکلی
A Comparative Study of the Political Position of Judges in the Age of the Abbasi Caliphate (132-656 AH) and the Ottoman Empire (699-1341 AH)
- مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی ( 132 1341 ق.)-و امپراطوری عثمانی(699_1341ه.ق)
مطالعات تاریخ اسلام شماره 41 (1398/06/30صفحات 31-53 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام بهرامیرقیه منافی
educational and cultural centers in egypt in the mamluk era
مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک
مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 6 (1394/11/11صفحات 133-153 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  محمود کاظمیبهرام بهرامی
The role of spiritual belief and Islamic practice in upgrading mental health and prevention of mental disorders
نقش اعتقادت معنوی و فرائض اسلامی در ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان شماره 90 (1393/02/15صفحات 62-74 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  عباس احمدوندبهرام بهرامیسعادت غضنفری دمیه
typology of uprising seeking vengeance fir imam hussein...
گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین توابین و مختار
تاریخ در آینه پژوهش شماره 27 (1389/10/28صفحات 17-28 
  علمی-ترویجی
سایر
1.  بهرام بهرامیمحمود کاظمی
-
بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم
دو فصلنامه علامه دانشگاه تبریز شماره 24 (1389/05/16صفحات 25-38 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 28. صیدی علی اکبر محمود کاظمیبهرام بهرامی
نقش و اثربخشی حسن انجام وظایف همسران در نظم و امنیت خانواده (با رویکرد سبک زندگی اسلامی)
The role and responsibilities of spouses in the order and security effectiveness, performance Family (Islamic life style approach)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 27. محمود کاظمیصیدی علی اکبر بهرام بهرامی
نقش مهرورزی درتربیت دینی و تأمین امنیت (با تأکید بر آموزه ها و سبک زندگی اسلامی)
The role of compassion in religious education and security (With emphasis on Islamic teachings and lifestyle)
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 26. محمود کاظمیبهرام بهرامی
تبیین سبک زندگی معنویت محور در امنیت و سلامت روانی بر اساس آموزه های اسلامی
Explaining spiritual lifestyle based on security and mental health based on Islamic teachings
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 25. محمدجعفر اشکواریبهرام بهرامیبهرام امانی چاکلی
مفهوم شناسی غنا و موسیقی در اسلام با تکیه بر آیات و روایات
The concept of Ghana and music in Islam acording with verses and traditions
-  دانشگاه پیام نور واحد گز- کانون فرهنگی , اصفهان, 2014-11-20 - 2014-11-21
ملی معتبر 24. محمود کاظمیبهرام بهرامی
مولفه های اخلاق معلمی از منظر قرآن و روایات
Teaching ethics components from the perspective of Quran and Hadith
-- زنجان- دانشگاه زنجان - سالن همایش الغدیر, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 23. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
بایسته ها و نبایسته های اخلاق مدیریتی از منظر اسلام
Inconsistent management ethics from the perspective of Islam
-- زنجان- دانشگاه زنجان - سالن همایش الغدیر, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
بین‌المللی 22. بهرام امانی چاکلیبهرام بهرامیلیلا نژاداصغری خلجان
بهداشت و سلامت در سفرنامه ابن بطوطه
Health Ibn Battuta's itinerary
-- دانشگاه علوم پزشکی شیراز, شیراز, 2014-01-22 - 2014-01-23
بین‌المللی 21. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی و مقایسه تطبیقی آن(با تأکید بر اندیشه های امام خمینی«ره»)
Study of the concept of cognitive Islam Mohammadi Islam and the U.S. and its comparative(With emphasis on the ideas of Imam Khomeini)
-- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما, تهران, 2013-05-30 - 2013-05-31
بین‌المللی 20. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
ویژگی ها و شاخصه های حکومتی پیامبر اکرم(ص)
Features and characteristics of the Holy Prophet rule
-- سالن همایش های بین المللی صدا و سیما, تهران, 2013-05-30 - 2013-05-31
ملی معتبر 19. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
اهمیت علو و علم آموزی در فرهنگ اسلامی و روشهای کاربردی آن از منظر اسلام (با تکیه بر قرآن و سنت)
Importance of science and science instruction in islamic culture and practical methods in view point of islam
همایش روش های کاربردی آموزش در اسلام دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/03/02 - 1392/03/02
ملی معتبر 18. محمود کاظمیبهرام بهرامی
نقش مولفه ها و اصول اخلاقی در تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن کریم
The role of Components and Ethical Principles at The family bonds of The Holy Quran Perspective
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی آذربایجان شرقی, آذرشهر, 1392/02/18 - 1392/02/18
ملی معتبر 17. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از مولفه ها و اصول اساسی در اخلاق جنسی از منظر قرآن و اسلام
Review some of the basic elements and principles of sexual morality from the Quran and Islam
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی آذربایجان شرقی, آذرشهر, 1392/02/08 - 1392/02/08
بین‌المللی 16. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
بررسی مفهوم شناختی بیداری اسلامی و مولفه های آن
-
همایش اجلاس جهانی بیداری اسلامی مجمع جهانی بیداری اسلامی, تهران, 1391/09/20 - 1391/09/21
ملی معتبر 15. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی
-
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 14. بهرام امانی چاکلیبهرام بهرامی
بررسی واژگان معرب فارسی مربوط به امور دیوانی حکومتی و نظامی معجم "تاج العروس من جواهر القاموس"
-
همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی, کرمانشاه, 1391/02/20 - 1391/02/20
ملی معتبر 13. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی نقش آموزه های اسلام در ارتقای بهداشت و سلامت روانی
-
همایش ملی معنویت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گناباد, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 12. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی نقش آموزه های اسلامی در پیشگیری و کاهش اختلالات سو مصرف الکل
-
همایش ملی معنویت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد, گناباد, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 11. بهرام بهرامیبهرام امانی چاکلیآمنه نشاط
بررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و رساله مختصر آزادی جان استوارت میل
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 10. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
رویکردی به عدالت مالیاتی از منظر اسلام با تکیه بر سیره و سخن علی (ع) در نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 9. محمود کاظمیبهرام بهرامی
ترسیم الگوی نظام سیاسی و حکومت اسلامی بر مبنای شیوه و اصول مدیریتی امام علی (ع)از منظر نهج البلاغه
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 8. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
رویکردی به رفاه و تامین اجتماعی از منظر نهج البلاغه با تاکید بر سیره و سخن امام علی(ع)
-
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 7. فاطمه حسینی تبارمحمود کاظمیبهرام بهرامی
تبیین نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلاف روانی
-
همایش قرآن پژوهی و طب دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 1390/12/02 - 1390/12/04
ملی معتبر 6. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
مالیات های اسلامی و نقش آن در توسعه اقتصاد اسلامی
-
همایش قران کریم "سفینه النجاه عصر ما" دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, تبریز, 1390/09/28 - 1390/09/28
ملی معتبر 5. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از مولفه ها و اصول تربیت شهروندی و کرامت انسانی از منظر قرآن
-
همایش ملی قرآن کریم"سفینه النجاه عصر" دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, تبریز, 1389/09/30 - 1389/09/30
ملی معتبر 4. بهرام بهرامیمحمود کاظمی
چگونگی شکل گیری وهابیت و مبانی فکری آن
-
همایش بررسی اندیشه های وهابیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, 1389/09/21 - 1389/09/22
ملی معتبر 3. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی برخی از آموزه های روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام (و نقش آن در آموزش ،مشاوره ازدواج و روان درمانی)
-
سمینار کشوری علمی - تحلیلی آموزش پیش از ازدواج ماهان کرمان, کرمان, 1389/09/10 - 1389/09/11
ملی معتبر 2. محمود کاظمیبهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی دروغ از منظر قرآن و روایات (عوامل آسیب‌ها، آثار و راههای درمان آن)
-
همایش منطقه ای دروغ دانشگاه پیام نور, میانه, 2009-10-15 - 2009-10-16
ملی معتبر 1. محمود کاظمیبهرام بهرامی
نگاهی تحلیلی به محتوای آموزه‌عای روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام : نقش، تاثیر و کاربرد آن در مشاوره ازدواج و رابط زناشویی
-
همایش ملی دانشجویی مشاوره و دین دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, تهران, 1388/03/04 - 1388/04/05