خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami

Publications in Journals

داخلي-غير ISC7.  بهرام بهرامی - محمود کاظمی
بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم
نشریه علامه دوره 24 (1389) . 
داخلي-ISC6.  بهرام بهرامی - لیلا تقوی - فاطمه عسگرخانی
عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان
فصلنامه تاریخ اسلام دوره 79 (1398) . 
داخلي-ISC5.  بهرام بهرامی - بهرام امانی - جواد جهانگیری
مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی
مطالعات تاریخ اسلام دوره 41 (1398) . 
داخلي-ISC4.  بهرام بهرامی- لیلا تقوی- رقیه منافی
مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک
مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره 6 (1394) . 
داخلي-ISC3.  بهرام بهرامی
نقش اعتقادات در ارتقای سلامت روانی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (1393صفحه 15. 
National2.  حمدوند عباس بهرامی بهرام غضنفری دمیه سعادت-نامشخص
گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین توابین و مختار
typology of uprising seeking vengeance fir imam hussein
تاریخ در آینه پژوهش  شماره27،صفحات 17-28، سال 1388 
National1.  بهرامی بهرام کاظمی محمود
بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم
دو فصلنامه علامه دانشگاه تبریز  شماره24،صفحات25-38، سال 1389 


Presentations in Seminars & Congress


National 11.  بهرام بهرامی
اخلاق معلمی
دومبن همایش ملب اخلاق
دانشگاه, زنجان-ایران, 18 ارديبهشت 1393.  
National 10.  بهرام بهرامی
بایسته ها ونبایسته های اختاق مدیریتی
ذومبن همایش ملی اخلاق
دانشگاه, .نجان-ابران, 18 ارديبهشت 1393.  
International 9.  بهرام بهرامی
بهداشت سلامت در سفر نامه ابن بطوطه
نخستین همایش بین المللی سیره نبوی در طب
دانشگاه علوم پزشگی شیراز, شیراز-ایران, 2 - 3 بهمن 1392.  
International 8.  بهرام بهرامی
ویژگیها وشاخصه های حکومتی پیامبر
علما وبیداری اسلامی
دبر خانه بیداری اسلامی, تهران-ایران, 2 - 3 ارديبهشت 1392.  
National 7.       بهرام بهرامی
اهمیت علم و علم آموزی در فرهنگ اسلامی و روشهای کاربردی آن از منظر اسلام(باتکیه بر قرآن و سنت)
 همایش روشهای کاربردی آموزش در اسلام
دانشگاه سیستان, سیستان-ایران, 3 - 4 خرداد 1392.  
International 6.  بهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی بیداری اسلامی ومولفه های ان
اجلاس جهانی اساتید دانشگاهها وبیداری اسلامی
مجمع جهانی بیداری اسلامی, تهران-ایران, 20 - 21 آذر 1391.  
National 5. بهرام بهرامی
بررسی مفهوم شناختی تربیت اخلاقی
سومین همایش ملی سهروردی
3 آبان 1391.  
National 4. بهرامی بهرام کاظمی محمود
رویکردی به عدالت مالیاتی از منظر اسلام با تکیه بر سیره و سخن علی (ع) در نهج البلاغه
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
سال 1391،دانشگاه بوعلی همدان  
National 3. بهرامی بهرام امانی چاکلی بهرام نشاط آمنه-نامشخص
ررسی تطبیقی آزادی از دیدگاه نهج البلاغه و رساله مختصر آزادی جان استوارت میل
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
سال1391،دانشگاه بوعلی همدان  
National 2. کاظمی محمود بهرامی بهرام
گاهی تحلیلی به محتوای آموزه‌عای روانشناختی روابط همسران از منظر اسلام : نقش، تاثیر و کاربرد آن در مشاوره ازدواج و رابط زناشویی
همایش ملی دانشجویی مشاوره و دین
سال 1388،دانشگاه تهران - دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  
National 1. کاظمی محمود بهرامی بهرام
بررسی مفهوم شناختی دروغ از منظر قرآن و روایات (عوامل آسیب‌ها، آثار و راههای درمان آن)
همایش منطقه ای دروغ
سال 1388، پیام نور میانه