خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اصول فقه2. قواعد فقه3. آیات الاحکام4. متون فقه5. الهیات و مسایل اسلامی