خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29765   بروزرسانی: 11-10-1396

Morteza Fathi


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 3. فرناز کاویاریمرتضی فتحیمحمد سعد مسگری
بررسی الگوی پخش آلاینده های هوای کارخانه سرب و روی زنجان با استفاده از مدل دودستون گوسی
study of pollution distribution model of lead and zink factory of Zanjan
Geomatic سازمان نقشه برداری, تهران, 2015-05-17 - 2015-05-18
ملی معتبر 2. مرتضی فتحیوحید قربانلو
بررسی و ارزیابی روشهای راهیابی در محیطهای بسته
Evaluation of indoor wayfinding methodes
Geomatic سازمان نقشه برداری کشور, تهران, 2014-04-23 - 2014-04-24
بین‌المللی 1. مرتضی فتحیتیموریان فریده
ارزیابی عدم قطعیت مکانی در مدلسازی سیستمهای کاداستر
Evaluation of Spatial Uncertainties In Modeling of Cadastral Systems
EGU General Assembly اتریش- وین, Austria, 2013-04-07 - 2013-04-12