خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29765   بروزرسانی: 11-10-1396

Morteza Fathi

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, سیستم اطلاعات مکانی , 1387-1384

کارشناسی : دانشگاه تبریز, ایران, عمران - نقشه برداری , 1383-1379