خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29765   بروزرسانی: 11-10-1396

Morteza Fathi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. 3. کارتوگرافی4. سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی5. کاداستر6. سیستم اطلاعات مکانی